Blancus Bateryjny Automat Myjący.

Srebro niejonowe w walce z wirusami aXonnite®

Ponad 30% osób chorujących na COVID-19 doświadcza objawów neurologicznych, takich jak utrata węchu i smaku, bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Do tego mogą dołączać ostra choroba naczyniowo-mózgowa czy zaburzenia świadomości. Objawy te sugerują, że wirus SARS-CoV-2 może przedostawać się do mózgu. I rzeczywiście, zarówno w mózgach zmarłych jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym znaleziono RNA wirusa, nie wiadomo jednak, w jaki sposób on się tam znalazł.

Prawidłowe zastosowanie środków czystości

1) nie stosować gorącej wody 2) preparaty chemiczne dodawać do wody - nigdy odwrotnie 3) przestrzegać instrukcji dozowania 4) nie mieszać środków czystości 5) przestrzegać zasad systemu kolorów 6) używać spryskiwaczy pianotwórczych do środków kwaśnych 7) pozostałości po środkach dezynfekcyjnych spłukać czystą wodą po czasie reakcji 8) nie rozpylać środków dezynfekcyjnych 9) używać rękawic i odzieży ochronnej.

Istota skali ph w preparatach chemicznych i sprzątaniu

pH to to ważne pojecie chemiczne określające kwasowość lub zasadowość roztworu wodnego. Skala ta oparta jest na aktywności jonów hydroniowych. Jeśli w roztworze znajduje się ich nadmiar, wówczas mamy do czynienia z roztworem o odczynie kwaśnym. Jeśli przeważają w nim jony wodorotlenowe, wówczas ma on odczyn zasadowy. Jeśli jony hydroniowe i jony wodorotlenowe równoważą się, wówczas odczyn będzie obojętny - czyli neutralny.

Dozowanie profesjonalnych środków chemicznych

Każdy preparat chemii profesjonalnej posiada zalecane przez producenta stężenie roztworu cieczy roboczej. Ciecz robocza jest gotowym roztworem składającym się z wody oraz odpowiedniej ilości danego koncentratu. W praktyce dość często obserwujemy zwiększenie dozowania środka chemicznego co ma za zadanie skuteczniej umyć, doczyścić, zdezynfekować sprzątaną powierzchnię. Niestety takie zachowanie nie wpływa na poprawę jakości pracy. Jest wręcz przeciwnie. Nadmiar preparatu odkłada się na...

System 4 kolorów w sprzątaniu

Każda powierzchnia, którą sprzątamy wymaga innej ściereczki i innego środka myjącego, czy też dezynfekującego. Dzięki temu zapobiegamy uszkodzeniu powierzchni, uzyskujemy pożądane rezultaty oraz dbamy o higienę.

Product added to compare.