Blancus Bateryjny Automat Myjący.

Istota skali ph w preparatach chemicznych i sprzątaniu

pH to to ważne pojecie chemiczne określające kwasowość lub zasadowość roztworu wodnego. Skala ta oparta jest na aktywności jonów hydroniowych. Jeśli w roztworze znajduje się ich nadmiar, wówczas mamy do czynienia z roztworem o odczynie kwaśnym. Jeśli przeważają w nim jony wodorotlenowe, wówczas ma on odczyn zasadowy. Jeśli jony hydroniowe i jony wodorotlenowe równoważą się, wówczas odczyn będzie obojętny - czyli neutralny

Dlaczego wyjaśniamy to zagadnienie? Jednym z podstawowych kryteriów doboru odpowiedniego środka chemicznego jest dobór preparatu o właściwym pH. Błędnie wybrany preparat spowoduje, że czyszczenie będzie nieskuteczne lub może prowadzić do uszkodzenia czyszczonych powierzchni. 

Należy zatem pamiętać: ŚRODKI KWAŚNE stosujemy do rozpuszczania brudu nieorganicznego. Przykładem takich zanieczyszczeń są: osady wapienne, rdza, cement, kamień urynowy, kamień brunatny. ŚRODKI ZASADOWE stosujemy w celu rozpuszczenia brudu organicznego. Przykładem są: krew, oleje, smary, białko, tłuszcze. 

Skala pH

Istota skali ph w preparatach chemicznych i sprzątaniu
Product added to compare.